Serdecznie witamy

Głodni wiedzy z Głogowa

http://wingate.biz/funkcjonalny-przedpokoj-jakie-meble-wykorzystac/, yourlisten.com/xannmarketing

Kolegium

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Kolegium (łac. collegium – grupa równouprawnionych urzędników, kolegów) – nazwa szkoły dla młodzieży z domów najczęściej szlacheckich, połączona z internatem (bursą, konwiktem).

W średniowieczu był to zakład związany z uniwersytetem, od XVI wieku określenie stosowane do szkół średnich prowadzonych najczęściej przez zakonników (zakony jezuitów, pijarów) lub zgromadzenie kanoników.

Kolegium mieściło się w obszernych, niekiedy wieloskrzydłowych budynkach (zwykle kilkukondygnacyjnych) z dziedzińcem, zawierających sale do nauki i odpoczynku, kaplicę i bursę. Szczególnie charakterystyczne pod względem architektonicznymgotyckie kolegia angielskie, niektóre użytkowane do dzisiaj, tak jak Oksford, i Cambridge.

Obecnie – pod wpływem anglosaskiego nazewnictwa (college) – mianem kolegium określa się wydział wchodzący w skład uniwersytetu o nieuniwersyteckim profilu kształcenia (np. Collegium Medicum), szkołę (wydział) wchodzącą w skład uniwersytetu (lub pod jego patronatem), w której kształcenie odbywa się na poziomie licencjatu (np. Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej) lub samodzielną placówkę szkolnictwa wyższego (np. Kolegium Europejskie).

Kolegium to także budynek mieszkalny (bursa) dla studentów i profesorów.

Zobacz też

Bibliografia

innerdesign.com/user/Xann-Marketing, torby papierowe, chirurg stomatolog Kraków