Serdecznie witamy

Głodni wiedzy z Głogowa

Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi Foundation, tommy hilfiger zegarki

Garnizon

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Garnizon – określenie korpusu wojsk stacjonujących w określonym miejscu, dawniej żeby tego miejsca pilnować, obecnie najczęściej używając go jako baza. Jest to także miejscowość lub kilka położonych obok siebie miejscowości, w których stale lub czasowo są rozmieszczone jednostki wojskowe[1].

Funkcje garnizonu pełnią najczęściej miasta, miasteczka, forty, zamki czy osady. Miasto garnizonowe – to powszechne określenie miasta, w którym wybudowano koszary.

Od 1 czerwca 2012 w Polsce funkcjonują 104 garnizony[2][3].

Dawniej: budowla rzymska o charakterze militarnym, którą stawiano zazwyczaj przy miastach w celu kontroli lub obrony. W garnizonach szkolono żołnierzy, których rekrutowano z pobliskiego miasta. Podobny do fortu.

W języku hebrajskim termin jednostka garnizonowa tłumaczy się jako חיל מצב (czytaj: chejl macaw), co oznacza regularną jednostka broniącą danej strefy, tj. miasta, prowincji, zamku, twierdzy, a nawet pojedynczą budowlę.

Garnizon na przestrzeni wieków przybierał różne formy i funkcje. Był na przykład ufortyfikowanym posterunkiem lub chatą – podczas wczesnego osadnictwa w Nowej Anglii. Stosowany również w czasie wojen z Indianami. Stosowany do kontrolowania indiańskich wiosek.

Władze garnizonu

 • dowódca garnizonu
 • zastępca dowódcy garnizonu ds. logistyki
 • komendant garnizonu
 • lekarz dyżurny garnizonu
 • szef łączności garnizonu
 • inspektor ochrony przeciwpożarowej garnizonu
 • inni funkcyjni w zależności od specyfiki garnizonu
 • służba garnizonowa

Skład służby garnizonowej

 • oficer inspekcyjny garnizonu
 • pomocnik oficera inspekcyjnego garnizonu
 • profos aresztu garnizonowego
 • warty garnizonowe
 • pododdział alarmowy garnizonu
 • lekarz dyżurny garnizonu

Funkcje garnizonu

Garnizonem dowodzi dowódca garnizonu. Reguluje on wszystkie sprawy związane z działalnością wojska na jego terenie. Funkcja ta polega głównie na utrzymywaniu kontaktów z władzami cywilnymi miasta, wzajemnym informowaniu się o planowanych działaniach. Dotyczy to działań które mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie zarówno wojska (zmiany przestrzenne, np. budowa nowych dróg i budynków), jak i samego miasta (np. przemarsz pododdziałów głównymi traktami komunikacyjnymi, ćwiczenia bojowe w pobliżu zabudowań mieszkalnych itp.). Wszelkie tego typu zdarzenia muszą być wcześniej oznajmiane i uzgadniane.

Funkcja administracyjna

W skład jednostek garnizonowych wchodzą również inne integralne instytucje, pracujące na potrzeby wojska. Ich zadaniem jest zarządzanie i pomaganie w utrzymaniu wszystkich środków będących własnością wojskową np. pralnia garnizonowa czy kasyno wojskowe. Rolę administracyjną pełnią również zwierzchnicy garnizonu.

Funkcja organizacyjno-logistyczna

Dowódca garnizonu określa miejsce stacjonowania danej jednostki. Dodatkowo ustala się granice do których wolno się poruszać żołnierzom. Dotyczy to zarówno miejsca stałego pobytu jednostek jak i w czasie ćwiczeń na poligonie. Funkcja określa również zadania na czas wojny. Po wyjściu jednostek na wojnę zabezpiecza się opiekę nad koszarami i rodzinami żołnierzy – tego rodzaju zadania należą do obowiązków specjalnych struktur.

Zobacz też

Przypisy

 1. Słownik podstawowych terminów wojskowych, Warszawa 1977, s. G-1.
 2. Rozporządzenie Ministra obrony Narodowej z 24 listopada 2009 w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości Dz.U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1592.
 3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 25 kwietnia 2012 zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 533.

Bibliografia

 • Słownik podstawowych terminów wojskowych, Warszawa 1977.
 • PWN Leksykon: Wojsko, wojna, broń, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, ​ISBN 83-01-13506-9
hotel płock hotele', ortodoncja katowice, Protetyka Kraków